Lider skuteczności pozyskiwania funduszy

Zobacz film Czytaj dalej

Wieloletnie doświadczenie


London to nowoczesna firma konsultingowa kompleksowo wspierająca rozwój przedsiębiorstw oraz jednostek administracji państwowej i samorządowej. Jesteśmy obecni we wszystkich regionach Polski. Nasz zespół – wcześniej działający jako Info Solutions i RB Services – od 2007 roku współpracuje z Klientami w dziedzinach: informatyka, energetyka, budownictwo, przemysł, administracja publiczna, edukacja, zdrowie.

Lider skuteczności


Na przestrzeni ostatnich 8 lat zdobyliśmy dofinansowanie dla bardzo dużej liczby jednostek samorządu terytorialnego o łącznej wartości ponad 340 mln PLN.

Zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce w wartości pozyskanego dofinansowania ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w latach 2008–2013.

Czytaj dalej

Usługi


Naszymi specjalnościami są:

■ odnawialne źródła energii (OZE)

■ technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

■ wiedza, edukacja, rozwój,

■ rozwój przedsiębiorstw.


W ramach wymienionych obok branż oferujemy szeroką gamę rozwiązań z zakresu:

Zarządzania i finansów

zarządzanie projektami, organizacja finansowania przedsięwzięć (z wykorzystaniem współfinansowania unijnego, krajowego, szwajcarskiego, norweskiego itp.),

Opracowywania dokumentów

koncepcyjnych: strategii rozwojowych oraz celowych dla firm i samorządów, studia wykonalności, biznesplany, plany gospodarki niskoemisyjnej, plany rewitalizacji i inne,

Techniki

audyty energetyczne i audyty efektywności energetycznej, programy funkcjonalno-użytkowe, projekty techniczne, nadzór inwestycyjny i budowlany, tworzenie i wdrożenia oprogramowania oraz infrastruktury ICT, wsparcie użytkowników, serwis techniczny ICT,

Wsparcia i realizacji

postępowań o zamówienie publiczne zgodnie z Pzp,

a także szkoleń i promocji.

POWIAT BUSKI I POWIAT PIŃCZOWSKI (2011)

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (Kompletna Propozycja Projektu) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy dla projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Wartość: ok. 70 mln pln.

GMINY NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, SKAWINA I KŁAJ (2011)

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (Kompletna Propozycja Projektu do Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy) dla projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Kłaj na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”. Wartość: ok. 80 mln pln.

GMINA CHARSZNICA (POWIAT MIECHÓW) (2011-2012)

Pełnienie funkcji Inżyniera Projektu oraz wykonawcy promocji projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w Gminie Charsznica” (Małopolski Regionalny Program Operacyjny) Wartość: ok. 5 mln pln.

GMINY NIEPOŁOMICE, WIELICZKA, SKAWINA I MIECHÓW (2012 - 2015)

Pełnienie obowiązków Instytucji Zarządzającej dla projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej w Gminach: Niepołomice, Wieliczka, Skawina oraz Miechów na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”. Dofinansowanie SPPW. Wartość: ok. 80 mln pln.

GMINA RASZYN (K/WARSZAWY) (2013-2014)

Promocja projektu "Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Raszyn". PRO Województwa Mazowieckiego. Wartość: ok. 80 mln pln.

GMINY CENTRALNEJ I POŁUDNIOWEJ POLSKI (2008 - 2013)

Pozyskanie dofinansowania ze środków EFRR w ramach POIG na realizację działania 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion. Wartość: ok. 150 mln pln.

GMINA MOGILANY (POWIAT KRAKOWSKI) (2012-2014)

Dostawa komputerów, pełnienie funkcji Inżyniera Projektu, Operatora Wykonawczego oraz realizacja szkoleń i promocji projektu "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Mogilany". Wartość: ok. 3 mln pln.

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI (2011)

Wykonanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (Kompletna Propozycja Projektu) w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy dla projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki” Wartość dofinansowania ok. 30 mln CHF.

ZWIĄZEK GMIN DORZECZA WISŁOKI (2013-2015)

Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu projektu „Instalacje systemów energii odnawialnej w budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Wartość: ok. 80 mln pln.

PPOWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BĘDZINIE (2014)

Udział w realizacji projektu oraz zadań promocyjnych dla projektu " Internetowa Platforma Usług Publicznych e-Szpital". Wartość: ok. 2 mln pln.

MIASTO GDAŃSK, URZĄD MIASTA (2011)

Program Funkcjonalno Użytkowy dla sieci światłowodowej w Mieście Gdańsk. Opracowanie kompletów dokumentacji przetargowej dla UKE oraz opracowanie Koncepcji wsparcia rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wartość: ok. 20 mln pln.

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE (2009)

Opracowanie Strategii Rozwoju Infrastruktury Teleinformatycznej oraz koncepcji budowy sieci dla Województwa Zachodniopomorskiego. Wartość: ok. 140 mln pln.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE (2009)

Udział w realizacji projektu budowy wojewódzkiej sieci teleinformatycznej w technologii WiMAX. Wartość: ok. 100 mln pln.

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI (2014-2015)

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją zbudowania zintegrowanego systemu pozyskanioa i dystrybucji energii powstałej ze źródeł odnawialnych na terenie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wartość: ok. 5 mln pln.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE (2012)

Opracowanie Studium Wykonalności dla wojewódzkiej sieci światłowodowej w województwie kujawsko-pomorskim. Wartość: ok. 25 mln pln.

ZWIĄZEK GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO (2011)

Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla sieci światłowodowej dla Gmin należących do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Wartość: ok. 25 mln pln.

Kontakt


London Sp. z o. o.

ul. Mazowiecka 25
30-019 Kraków

KRS: 0000589857
NIP: 6772395786
REGON: 363156123

+48 12 44 22 000© 2016 - 2017 London Sp. z o. o.